Pokrovitelji

 

Akson d.o.o.

zlati pokrovitelj

  
 

GVO d.o.o.

zlati pokrovitelj

   
 

KOLEKTOR ETRA D.O.O.

zlati pokrovitelj

   
 

METREL D.D.

bronasti pokrovitelj

   
 

TRIVAL ANTENE d.o.o.

bronasti pokrovitelj

   
  Pošta Slovenije d.o.o.
 
  Elcom d.o.o.
 
  Asist d.o.o.
 
  CBE d. o. o.

 

Dostopnost